Dünyanın en zengin %10'u, ölüm cezası ve atom bombası

Merhaba,

Efektif altruizmi kolay ve hızlıca öğrenmek için oluşturulmuş bir sayfayla başlıyoruz: Introduction to Effective Altruism.


Dünyanın en zengin %10’u gelirlerinin sadece %10’unu dünyanın daha iyi bir yer hâline gelmesi için ayırsalardı ne olurdu?

Beth Barnes şaşırtıcı bir yanıt veriyor.


Hayvan özgürleşmesi hareketi geçmişten nasıl dersler çıkarabilir?

Geçmişteki başka toplumsal hareketler incelenerek bugün hayvan haklarının nasıl geliştirilebileceği hakkında birçok ders çıkartılabilir. Sentience Institute’un hazırladığı iki çalışmaya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Bunlardan ilki köleliğe, ikincisi ise ölüm cezasına karşı toplumsal hareketler üzerine.

  1. Social Movement Lessons From the British Antislavery Movement: Focused on Applications to the Movement Against Animal Farming

  2. Social Movement Lessons from the US Anti-Death Penalty Movement


Küresel felaket riskleri

Efektif altruizm alanında uzak geleceği düşünürken karşımıza en sık çıkan kavramlardan biri de küresel felaket riskleri. Küresel felaket riskleri, küresel ölçekte dünyaya ciddi zarar verme ihtimali barındıran riskleri kapsıyor. Bu felaket riskleri yeryüzünde yaşayan canlıların önemli bir kısmına büyük zararlar verebilir. Hatta bunu bir adım ileriye taşıyacak olursak; küresel felaket riskleri insanlık için varoluş riskleri yaratabilir.

Marshall Adaları’na atılan ilk atom bombasının patlama anı, 1 Temmuz 1946


Büyük güç çatışmaları ve nükleer savaş riski

Bu küresel felaket risklerinden biri de büyük güç çatışmalarından kaynaklanabilecek nükleer felaket riski.

John Lewis Gaddis ve Steven Pinker gibi düşünürler “uzun barış” döneminde yaşadığımızı, tarihsel bir perspektif içinde savaşların giderek azalmakta olduğunu öne sürüp iyimser bir tablo çizerken ünlü istatistikçi akademisyen Nassim Taleb bu teze karşı çıkıyor.

Taleb, 10 milyon civarında insanın ölümüyle sonuçlanan büyük ölçekli savaşların her yüzyılda bir kere gerçekleştiğini ve uzun barış dönemi olarak adlandırılan zaman aralığının sadece 70 seneyi kapsadığını söylüyor. Bir başka deyişle, Taleb’e göre, büyük güçler arasındaki savaş ihtimali azalmıyor. Aksine, uluslararası Iilişkiler uzmanları arasında gerçekleştirilen bir anketin sonucuna göre nükleer çatışma riski giderek artıyor.

Büyük güçler arası gerçekleşebilecek olası bir nükleer çatışma varoluş riski oluşturmuyor olarak görülse de gerçekleşmesi halinde nükleer kış yeryüzündeki yaşam için kıtlık gibi felaketlere yol açabilir. Akademisyen David Denkenberger, kurduğu ALLFED isimli kuruluşla beraber, bir nükleer savaş çıkması durumunda 8 milyar insanı nasıl besleyeceğimiz sorusuna yanıt arayıp pratik çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.