Efektif altruizm nedir?

Efektif altruizm, dünyaya en yüksek yararı sağlamaya çalışan felsefi bir yaklaşım ve sosyal bir harekettir. Amacı, dünyada var olan sorunlar arasından hangilerinin öncelikli olduğunu saptamak, öncelikli sorunlara ilişkin en etkili çözümleri geliştirmek ve bireylerin çözümlere yönelik sorumluluk almasını sağlamaktır. Efektif altruistler gelirlerinin, zamanlarının, kariyerlerinin ve yaşamlarının kayda değer bir bölümünü öncelikli sorunların çözümüne ayırmanın bir etik yükümlülük olduğuna inanırlar.